dilluns, 26 de novembre de 2012

Actuació de la Plataforma als jutjats.

L'equip jurídic de la PAH, compost per advocades i advocats de tot l'estat que col·laboren desinteressadament, ha redactat un escrit per sol·licitar la suspensió de tots els procediments d'execució hipotecària d'habitatges habituals que es troben actualment en els jutjats.

Davant la gravetat de la situació provocada per les execucions hipotecàries i els desnonaments, i la inacció del Govern, la PAH facilita aquest escrit a totes les persones afectades perquè puguin sol·licitar la suspensió del procediment.

El passat dilluns dia 19 a les 11h es van presentar desenes d'escrits alhora en diferents ciutats a través de les PAH de tot l'estat. El Consell General de l'Advocacia Espanyola ha col·laborat en la difusió de l'escrit redactat per l'equip jurídic de la PAH enviant-lo a tots els Col·legis d'Advocats de l'estat ACN ha donat testimoni del fet al país Valencià. A Barcelona, la manifestació es va concentrar a Ciutat de la Justícia, la porta que dóna a la Gran Via.

Segons un comunicat de l'equip d'advocats col·laboradors de la PAH la mobilització dels afectats a través de les PAH ha generat un evident clam del conjunt de la societat civil davant les execucions hipotecàries massives perpetrades per les entitats financeres contra els sectors més vulnerables que sobretot pateixen  la crisi. La PAH junts amb diverses entitats de la societat civil té una proposta concreta davant la situació d'emergència que no volen sentir ni PSOE ni PP, la iniciativa legislativa popular per a la regulació de la dació en pagament, de paralització dels desnonaments i de lloguer social. La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca manifesta que a Espanya es viola sitemáticamente el dret a l'habitatge subjugat per procediments judicials que permeten els desallotjaments forçosos de població sense alternativa a un sostre digne contravenint el que preceptua el comitè DESC de l'ONU. Així mateix, denuncien que la condemna a deutes perpètues derivada dels procediments d'execució hipotecària són condemnes perpètues a l'exclusió social i a la pobresa, i les entenem com violacions sitemáticas de drets humans.Reiteren públicament que considerem les execucions hipotecàries massives com violacions sistemàtiques de drets humans on els deutors es troben en situació d'absoluta indefensió, sense que hi hagi dret a la tutela judial efectiva i un procediment amb totes les garanties. El nostre criteri coincideix amb el manifestat per diversos organismes de drets humans, amb diferents organitzacions de la societat civil i en darrer terme de manera manifestat per l'advocada general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en la qüestió prejudicial plantejada davant el TJUE.

Protesta del dilluns 19 de novembre a la Ciutat de la Justícia de València. / SOLER / ACN
També fan una crida als i les professionals de l'advocacia, a tots els operadors jurídics, a les associacions professionals, als diferents organismes relacionats amb el dret, als moviments socials, a les organitzacions socials i sindicals per col·laborar amb la iniciativa, donant la màxima difusió a l'escrit i fent presents a la porta dels jutjats cooperant perquè el major nombre de persones afectades puguin fer efectius els seus drets mitjançant la presentació de l'esmentat escrit davant els jutjats competents.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada